FCE

Τι σας προσφέρει το FCE;

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η απόκτηση του FCE:

  • Το πιστοποιητικό FCE ισχύει εφ’όρου ζωής.
  • Το FCE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
  • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το FCE ως ένα πιστοποιητικό Αγγλικών ανωτέρου μέσου   επιπέδου.
  • Το FCE αποτελεί ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλοτέρου επιπέδου πιστοποιητικά όπως τα Certificate in Advanced English (CAE) και Certificate of Proficiency in English (CPE).
  • Η εξέταση FCE χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική σας ζωή και να επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας στις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζεστε περισσότερο.
  • Επειδή η εξέταση FCE καλύπτει και τις τέσσερεις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – θα ενισχύσει την  αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

Πού θα σας βοηθήσει το FCE;

Το FCE κατατάσσεται στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR) – ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου που αναπτύχθηκε με τη συμβολή του Cambridge ESOL. Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί έξι επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα. Οι Περιγραφές Γλωσσικής Επίδοσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τα επίπεδα αυτά σε ρεαλιστική βάση.

Στο επίπεδο Β2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί το κύριο νόημα      σύνθετων κειμένων
  • Συμμετέχει σε συζητήσεις γύρω από εύρος θεμάτων, να εκφράζει τις απόψεις του και να παρουσιάζει επιχειρήματα
  • Συντάσσει ευνόητα και αναλυτικά κείμενα εκφράζοντας απόψεις και εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους

Η προετοιμασία σας για την εξέταση FCE σας παρέχει όλες τις παραπάνω πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση

Η εξέταση FCE αποτελείται από πέντε ενότητες: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking.

Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πληροφοριακά κείμενα από μυθιστορήματα και άλλα βιβλία, ημερολόγια, εφημερίδες και περιοδικά.

Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα και 20 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να μπορείτε να συντάξετε ένα αριθμό διαφορετικών κειμένων όπως σύντομες ιστορίες, επιστολές, άρθρα, αναφορές ή εκθέσεις που να κυμαίνονται γύρω στις 120-180 λέξεις.

Use of English (Χρήση των Αγγλικών): 45 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστείτε σε ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητά σας στη χρήση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 40 λεπτά

Στην ενότητα αυτή πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε να κατανοήσετε το νόημα ενός ευρείου προφορικού υλικού που περιλαμβάνει διαλέξεις, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.

Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): 14 λεπτά

Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί η ικανότητά σας να συνομιλείτε στην αγγλική γλώσσα σε ένα εύρος επικοινωνιακών περιστάσεων με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με τον εξεταστή, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και μόνοι σας. Η προφορική εξέταση παρατίθεται συνήθως ανά δύο ή τρεις υποψηφίους.

Το FCE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο από επιχειρήσεις στους τομείς της διοίκησης, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών ως ένα πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών ανωτέρου μέσου επιπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οργανισμούς και πανεπιστήμια που αναγνωρίζουν το FCE επισκεφθείτε τη σελίδα Αναγνώριση Εξετάσεων

Βαθμολόγηση

Τα γραπτά των υποψηφίων αποστέλλονται στο Cambridge ESOL για διόρθωση και βαθμολόγηση και τα αποτελέσματα αποστέλλονται πίσω στα εξεταστικά κέντρα.

Αποτελέσματα

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού.

Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C – οι υποψήφιοι που παίρνουν τις βαθμολογίες αυτές λαμβάνουν το πιστοποιητικό του FCE.

Στους υποψήφιους που παίρνουν τους βαθμούς D και Ε δεν απονέμεται το πιστοποιητικό του FCE.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα αποτελέσματά σας, απευθυνθείτε στο κέντρο μέσω του οποίου δηλώσατε συμμετοχή στις εξετάσεις.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Η εξέταση FCE μπορεί να δοθεί τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο.

Το υπουργείο εκτιμά ότι το ΚΠΓ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα του ΥΠΕΠΘ και ότι σύντομα, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό με το οποίο συνεργάζεται, θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστήματος.