Πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων

Όποιος σπουδαστής παρακολουθήσει ένα κύκλο τουλάχιστον 20 μαθημάτων, μπορεί να αποκτήσει, αν το επιθυμεί, δωρεάν και χωρίς να δώσει εξετάσεις, πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων που να πιστοποιεί ότι παρακολούθησε τα μαθήματα και το επίπεδο γνώσεών του.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων επιβεβαιώνει τις γνώσεις του σπουδαστή, όπως και κάθε πιστοποιητικό που χορηγείται από τις Σχολές Ξένων Γλωσσών.