Πιστοποιητικά σπουδών

Μπορώ να αποκτήσω κάποιο πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών αν παρακολουθήσω τα  μαθήματα;

Όποιος μαθητής  παρακολουθήσει ένα κύκλο τουλάχιστον 20 μαθημάτων, μπορεί να αποκτήσει, αν το επιθυμεί, δωρεάν και χωρίς να δώσει εξετάσεις. πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων που να πιστοποιεί ότι παρακολούθησε τα μαθήματα και το επίπεδο γνώσεών του .

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι αναγνωρισμένο;

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης επιβεβαιώνει τις γνώσεις του μαθητή, όπως και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό χορηγείται από τις σχολές ξένων γλωσσών.

Έχουμε συλλέξει πληροφορίες για τα  πτυχία Αγγλικής γλώσσας. Επιλέξτε το πτυχίο που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε γι’ αυτό.

Αν δεν έχετε επιλέξει ακόμη πτυχίο, διαβάστε τις πληροφορίες που σας δίνουμε ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο για σας.