Πιστοποιητικά Σπουδών

Όποιος  μαθητής  παρακολουθήσει ένα κύκλο  τουλάχιστον 20 μαθημάτων, μπορεί να αποκτήσει, αν το επιθυμεί, δωρεάν και χωρίς να δώσει εξετάσεις. πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων που να πιστοποιεί ότι παρακολούθησε τα μαθήματα και το επίπεδο γνώσεών του .

Τα  πτυχία που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Κράτος είναι τα εξής:

IFA

Liège

ΚΠγ

Α1

DELF A1

A1

A1

Α2

DELF A2

A2

A2

Β1

DELF  B1 – SORBONNE B1

B1

B1

Β2

DELF  B2 – SORBONNE B2

B2

B2

C1

DALF  C1 – SORBONNE C1

C1

C1

C2

DALF  C2 – SORBONNE C2

C2

Όλα είναι αναγνωρισμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής  Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και συμβάλλουν στην επαγγελματική σας προαγωγή.

 Το  Γαλλικό Ινστιτούτο διεξάγει εξετάσεις και πιστοποιεί τη γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Το DALF C1 πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της Γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από  οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Το DALF C2 πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της  γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, λειτουργεί με νομοθετικό διάταγμα από το 1959 και  προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις επί της Γαλλικής γλώσσας, της Γαλλικής λογοτεχνίας και του Γαλλικού  πολιτισμού. Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Παρίσι IV) έχει το δικαίωμα από το 1961 να εκδίδει τρία διπλώματα (Sorbonne I , II , III) .  Τα 2 πρώτα επίπεδα του πτυχίου Sorbonne έχουν ως εξής :

Α΄ βαθμού: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ (SORBONNE I).

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου.                                                                                                                                                                                                                        Απαλλάσσει από τεστ γλώσσας τους μη Γαλλόφωνους υποψηφίους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εγγραφούν για πτυχιακές – μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Β΄ βαθμού: ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (SORBONNE IΙ) με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία – Ιστορία, Λογοτεχνία – Μετάφραση, Λογοτεχνία – Ευρωπαϊκή Ένωση). Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne III.

Από τον Μάιο του 2007 το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης δημιούργησε ένα νέο πτυχίο που απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους το επίπεδο των οποίων είναι αυτό του Delf – B1. Έχει την ίδια αναγνώριση με το Delf – B2 και οι κάτοχοί του μπορούν να αποκτήσουν το Sorbonne I δίνοντας μόνο την λογοτεχνία.

 Το Πανεπιστήμιο της Λιέγης, ένα από τα παλιότερα και πιο αξιόπιστα πανεπιστήμια στον κόσμο, εγγυάται την αξιοπιστία των εξετάσεων TFLF (Test Francophone Langue Française). Οι εξετάσεις ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών με θέματα φιλικά προς τον εξεταζόμενο. Το πτυχίο C2 παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης επάρκεια διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που πιστοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αναγνωρίζεται από όλους τους κρατικούς φορείς. Η εξέταση για τα επίπεδα Α1-Α2 πραγματοποιείται με διαβαθμισμένο τεστ όπως και η εξέταση για τα επίπεδα Β1-Β2.