Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων που χορηγούμε,  επιβεβαιώνει την παρακολούθηση των μαθημάτων και το επίπεδο γνώσεων του σπουδαστή.

Τα αναγνωρισμένα πτυχία από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, τα αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας που χορηγούν τα ξένα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας για την Ελληνική γλώσσα. Μπορείτε  να ενημερωθείτε για τα αναγνωρισμένα πτυχία της γλώσσας που σας ενδιαφέρει από την ιστοσελίδα μας, στο μενού “Γλώσσες ”.