Μέθοδος διδασκαλίας

Η διαδικασία μάθησης εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέληση του σπουδαστή και την καθοδήγηση του καθηγητή. Γιατί ένας σπουδαστής χωρίς θέληση για μάθηση δύσκολα θα επιτύχει υψηλή απόδοση, αλλά  ακόμα και ο καλύτερος σπουδαστής δεν θα φτάσει σε υψηλό επίπεδο γνώσης με ένα καθηγητή που δεν γνωρίζει άριστα το αντικείμενό του, δεν έχει εμπειρία και μεταδοτικότητα  και δεν είναι αφοσιωμένος στο έργο του, που είναι η πρόοδος του σπουδαστή.

Επομένως τα δύο βασικά στοιχεία για τη διαδικασία μάθησης είναι η θέληση του σπουδαστή – που στην προκειμένη περίπτωση τη θεωρούμε δεδομένη – και η σωστή μετάδοση γνώσεων και καθοδήγηση από τον καθηγητή, που την εξασφαλίζουμε εμείς.

Από τη στιγμή που κάνετε εγγραφή και ξεκινάτε τα μαθήματα, υπάρχει ένας πτυχιούχος καθηγητής αρμόδιος για σας με τον οποίο κάνετε μάθημα και ο οποίος σας μεταδίδει τις γνώσεις και την εμπειρία του και σας καθοδηγεί στις σπουδές σας.

Η μέθοδος διδασκαλίας μας ξεκινά από το δεδομένο ότι ο σπουδαστής για να μάθει μια ξένη γλώσσα πρέπει να την κατανοήσει, να μάθει πως λειτουργεί, ξεκινώντας από καταστάσεις της καθημερινής πραγματικής ζωής. Έχοντας ως βάση αυτούς τους κώδικες επικοινωνίας, θα μπορέσει να προχωρήσει στην εκμάθηση της γλώσσας. Είναι αναγκαία επίσης η εξάσκηση στον προφορικό λόγο αφού αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε μια ξένη γλώσσα αισθανόμαστε ότι δεν τη γνωρίζουμε. Η παρουσία του καθηγητή είναι απόλυτα απαραίτητη για την εξάσκηση, γι’ αυτό και ο καθηγητής σας αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει ώστε να μιλήσετε σωστά την ξένη γλώσσα.

Εμείς θεωρούμε ότι για να κατανοήσει ο σπουδαστής τη γραμματική και τη σύνταξη μιας ξένης γλώσσας και να μπορέσει να εφαρμόσει όσα μαθαίνει στον προφορικό και γραπτό λόγο, πρέπει να έχει άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή που θα του εξηγήσει όσα μαθαίνει και θα λύσει τις απορίες του την ώρα του μαθήματος. Επομένως και εκεί είναι απαραίτητη η παρουσία του καθηγητή. Για το λόγο αυτό τα μαθήματα στην on line τάξη μας  με τον καθηγητή, εκτός από την εξάσκηση στον προφορικό λόγο περιλαμβάνουν και επεξήγηση της Γραμματικής και της σύνταξης.

Επιπλέον, ο καθηγητής σας ελέγχει την πρόοδό σας : αν κατανοήσατε τη θεωρία – εξετάζοντας τα αποτελέσματα των ασκήσεων που λύσατε – και αν μπορείτε να εκφραστείτε σωστά όχι μόνο στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο διορθώνοντας τις εκθέσεις που γράφετε και σας ενθαρρύνει για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή διευκρινίσεις μέσω e-mail ή να μιλήσετε μαζί του όταν είναι διαθέσιμος. Επιπλέον μπορείτε να ανταλλάξετε απόψεις με άλλους μαθητές, να υποβάλλετε απορίες, να ανοίξετε θέματα προς συζήτηση.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που προσφέρουμε στην On Line Courses δεν έχει καμία σχέση με τις μεθόδους διδασκαλίας που κυκλοφορούν σε βιβλία και cd. Είναι πλήρης εκπαίδευση από κάθε άποψη αφού υπάρχει η παρουσία του καθηγητή, η επεξήγηση της γραμματικής και της σύνταξης και όλο το απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό για την εξάσκηση στον προφορικό και γραπτό λόγο. O καθηγητής  δεν είναι μια απρόσωπη φωνή από το cd ή κάποιος άγνωστος που επικοινωνεί μαζί σας με e-mail, αλλά  ένα οικείο πρόσωπο που σας διδάσκει, το βλέπετε και επικοινωνείτε μαζί του.

Δεν είστε μόνοι σας, έχετε πάντα κοντά σας τον καθηγητή, συμμετέχετε ενεργά στη μάθηση χρησιμοποιώντας καλογραμμένη και κατανοητή γραμματική, λεξιλόγιο, παρατηρήσεις, τεστ, κείμενα, ασκήσεις  και ενδιαφέρον οπτικοακουστικό υλικό διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στην πλατφόρμα της Ιστοσελίδας μας. Όσον αφορά τις ασκήσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητες, τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα στην πλατφόρμα και αυτό σας απαλλάσσει από  χρονοβόρες διαδικασίες:  δεν χρειάζεται να τις λύσετε, να τις επισυνάψετε σε mail, να τις στείλετε στον καθηγητή και να περιμένετε την απάντηση για τα αποτελέσματα. Ο καθηγητής ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που κάνατε στην πλατφόρμα και   συζητάτε τα λάθη  στο επόμενο μάθημα στην τάξη. Οι εκθέσεις σας διορθώνονται στην τάξη ώστε να δίνονται από τον καθηγητή επεξηγήσεις για τα λάθη και σας αποστέλλονται διορθωμένες.