Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για την Αγγλική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :

1.    Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»

2.    Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»

3.    Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »

4.    Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

5.    Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

Οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο εικοσαήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου, κάθε έτους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, συνήθως, τον Ιανουάριο για την εξεταστική περίοδο του Μαΐου και το Σεπτέμβριο για την εξεταστική περίοδο του Νοεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται αρκετά νωρίτερα στα ΜΜΕ, στις Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ (www.kpg.ypepth.gr).

Ειδικότερα για το επίπεδο Α όλων των γλωσσών, οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο στην εξεταστική περίοδο του Μαΐου, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα επίπεδα που εξετάζονται και τις δύο περιόδους.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 2 μήνες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Ο υποψήφιος μπορεί να ενημερωθεί είτε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχε υποβάλει την αίτησή του, είτε από την ιστοσελίδα του ΚΠΓ με τη χρήση κωδικού πρόσβασης.

Το Υπουργείο ξεκίνησε από την εξέταση του επιπέδου Β2, επειδή, ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ήταν το επίπεδο που κυρίως συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Επειδή ο θεσμός είναι νέος και το εγχείρημα αρκετά πολύπλοκο, σχεδιάστηκαν πρωτίστως όλα τα χαμηλότερα επίπεδα, έτσι ώστε το επίπεδο Γ2 που είναι το ανώτερο να έχει την αρτιότερη δυνατή επιστημονική επεξεργασία.

Σύμφωνα με συγκεκριμένο σχεδιασμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση του υποψηφίου, τον Μάιο του 2008 εξετάσθηκαν για πρώτη φορά τα χαμηλά επίπεδα Α1 και Α2 σε ένα ενιαίο, διαβαθμισμένο τεστ. Ύστερα από την ιδιαίτερη επιτυχία που είχε η εξέταση αυτή, το υπουργείο επεξεργάζεται την εξέταση όλων των επιπέδων με τον τρόπο αυτό. Έτσι, μελετάται και προγραμματίζεται για το 2009 η εξέταση των επιπέδων Β1 και Β2 σε κοινό διαβαθμισμένο τέστ Β .