Διδακτικό υλικό

Επιλέγουμε για τους σπουδαστές μας σε  για κάθε γλώσσα και επίπεδο, βιβλία αναγνωρισμένων και αξιόλογων εκδόσεων.

Οι σπουδαστές μας έχουν δωρεάν πρόσβαση στο  διδακτικό υλικό που υπάρχει στην πλατφόρμα της  Ιστοσελίδας μας και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στο επίπεδο κάθε μαθήματος. Αποκτούν πρόσβαση στο υλικό, μετά την πραγματοποίηση του μαθήματος με τον καθηγητή.

Το διδακτικό μας υλικό  περιλαμβάνει:

  • Γραμματική

  • Κατανόηση  γραπτού  λόγου

  • Λεξιλόγιο

  • Κατανόηση προφορικού λόγου

  • Ασκήσεις

  • Παρατηρήσεις

  • Παραγωγή γραπτού  λόγου

  • Παραγωγή προφορικού λόγου

  • Στοιχεία Κουλτούρας

  • Αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό