Διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό μας αποτελείται από  προσεκτικά επιλεγμένους  πτυχιούχους καθηγητές, που θεωρούν τη διδασκαλία λειτούργημα  και  συνδυάζουν την ακαδημαϊκή μόρφωση με την πολυετή διδακτική εμπειρία.

Είναι  κάτοχοι  άδειας διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας  και  διακρίνονται για  τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα και το ζήλο που επιδεικνύουν για τη διδασκαλία, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν αρκούνται στους μεταπτυχιακούς τίτλους, στις σπουδές και τη διαμονή στο εξωτερικό ή στην εξειδίκευση, αλλά  βρίσκονται σε διαρκή επιμόρφωση  για τη γλώσσα, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιοποίηση των διδακτικών μέσων.